Daňový bonus v daňovom priznaní za rok 2023

V nových tlačivách daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typ A a typ B pre rok 2023 je možnosť uplatniť postup podľa § 33 ods. 8 ZDP.

To znamená, že ak je čiastkový základ dane daňovníka nízky a "nevychádza" mu tak plná suma daňového bonus na deti, tak pri výpočte maximálnej možnej sumy daňového bonusu na deti sa môže započítať aj čiastkový základ dane druhého rodiča (druhej oprávnenej osoby).

Samozrejme, zmysel to má len vtedy, ak druhý rodič (druhá oprávnená osoba) má za rok 2023 nejaký kladný čiastkový základ dane z príjmov podľa § 5 ZDP alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, prípadne súčet oboch.

Na strane 2 DP typu A alebo B sa v tomto prípade vypíšu údaje druhej oprávnenej osoby, pričom ak táto osoba podávala daňové priznanie, žiadne prílohy sa nevyžadujú (Daňový úrad už toto daňové priznanie má), ale ak mala druhá oprávnená osoba ročné zúčtovanie dane, alebo RZD nemala ale nemala povinnosť podať DP, prílohou tohto daňového priznania zamestnanca je aj Potvrdenie o príjme alebo RZD partnera ako druhej oprávnenej osoby.

Pozor, ak druhý rodič (druhá oprávnená osoba) splnil podmienky na uplatnenie daňového bonusu len za časť roka (napríklad narodenie dieťaťa počas roka alebo rozvod manželstva), rodič, ktorý podáva daňové priznanie a v ňom si uplatňuje daňový bonus, si môže započítať len pomernú časť čiastkového základu dane druhého rodiča podľa počtu kalendárnych mesiacov, na začiatku ktorých druhý rodič splnil podmienky na uplatnenie daňového bonusu.

V riadku 56a DP typu A, resp. v riadku 116a DP typu B sa potom základ dane na účely výpočtu daňového bonusu na deti navyšuje o čiastkový základ dane druhej oprávnenej osoby.

V prípade, že okrem daňovníka sú až dve oprávnené osoby - napríklad matka detí sa s ich otcom rozviedla, deti sú v striedavej starostlivosti rodičov (teda otec detí je po rozvode naďalej oprávnená osoba) a matka sa znova vydala (druhý manžel sa tak stal oprávnenou osobou voči deťom svojej manželky) - daňovník si môže započítať čiastkový základ dane len jednej ďalšej oprávnenej osoby.

Vytvorte si webové stránky zdarma!