Priemerná mzda

čo ovplyvňuje priemerná mzda

  • maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie = 7-násobok PM spred 2 rokov, tzn. pre rok 2024 je to suma 9 128,00 € = 7 x 1 304,00 €
  • maximálny vymeriavací základ pre dividend za roky 2011 - 2016, ktoré sú vyplatené v roku 2024, je 60-násobok PM z r. 2022, tj. 60 x 1 304,00 = 78 240,00 €
  • od 01.07.2024 bude SZČO povinne nemocensky a dôchodkovo poistená, ak jej príjem za rok 2023 bude vyšší ako 7 824,00 € = 6-násobok PM z roku 2022
  • minimálny mesačný vymeriavací základ na výpočet odvodov SZČO pre rok 2024 je 652,00 € = 1/2 PM spred 2 rokov
  • maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky, materského, tehotenského alebo dávky v nezamestnanosti je 85,7425 €, tj. 2 x 1 304,00 = 2 608,00 x 12 = 31 296,00 : 365 dní = 85,7425

Vytvorte si webové stránky zdarma!