Priemerná mzda

čo ovplyvňuje priemerná mzda

  • maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie = 7-násobok PM spred 2 rokov, tzn. pre rok 2023 je to suma 8 477,00 € = 7 x 1 211,00 €
  • maximálny vymeriavací základ pre dividend za roky 2011 - 2016, ktoré sú vyplatené v roku 2023, je 60-násobok PM z r. 2021, tj. 60 x 1 211,00 = 72 660,00 €
  • od 01.07.2023 bude SZČO povinne nemocensky a dôchodkovo poistená, ak jej príjem za rok 2022 bude vyšší ako 7 266,00 € = 6-násobok PM z roku 2021
  • minimálny mesačný vymeriavací základ na výpočet odvodov SZČO pre rok 2023 je 605,50 € = 1/2 PM spred 2 rokov
  • maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky, materského, tehotenského alebo dávky v nezamestnanosti je 79,6274 €, tj. 2 x 1 211,00 = 2 422,00 x 12 = 29 064,00 : 365 dní = 79,6274

Vytvorte si webové stránky zdarma!