Sadzby DPFO od roku 2021

  • 15 % zo základu dane zisteného podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov, t. j. z čiastkového základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2) zníženého o nezdaniteľné časti základu dane alebo ich časť (§ 11) a o daňovú stratu pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy (výnosy) z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 1 a 2) neprevyšujúce sumu 49 790,00 €

Ak daňovník dosiahol za zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy (výnosy) z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 1 a 2) prevyšujúce sumu 49 790,00 €:

  • 19 % - základná sadzba, ktorá sa používa za rok 2022 do výšky základu dane 38 553,01 € (stanovený ako 176,8-násobok životného minima platného v roku, za ktorý sa DP podáva)
  • 25 % - sadzba, ktorá sa používa zo základu dane presahujúceho nad 38 553,01 €Sadzby DPFO za rok 2020

  • 15 % zo základu dane zisteného podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov, t. j. z čiastkového základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2) zníženého o nezdaniteľné časti základu dane alebo ich časť (§ 11) a o daňovú stratu pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy (výnosy) z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 1 a 2) neprevyšujúce sumu 100 000,00 €

Ak daňovník dosiahol za zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy (výnosy) z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 1 a 2) prevyšujúce sumu 100 000,00 €:

  • 19 % - základná sadzba, ktorá sa používa do výšky základu dane 37 163,36 € (stanovený ako 176,8-násobok životného minima)

  • 25 % - sadzba, ktorá sa používa zo základu dane presahujúceho nad 37 163,36 €
Vytvorte si webové stránky zdarma!