Odvody z dividend vyplatených zo zisku sa rozlišujú nasledovne:

  • zisky za roky 2011 - 2012 - platia sa zdravotné odvody vo výške 10 %, pričom sa z hodnoty vyplatených dividend uplatní "neodvodovateľné minimum" vo výške aktuálneho vymeriavacieho základu živnostníka, ktorý platí v roku výplaty dividend. Tieto odvody sa doplácajú pri ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia zo súkromného účtu poberateľa dividend.
  • zisky za roky 2013 - 2016 - platia sa zdravotné odvody vo výške 14 %, pričom sa z vyplatených dividend už neuplatňuje žiadna úľava, tieto odvody sa platia preddavkovo do 8. kalendárneho dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, kedy boli dividendy vyplatené, pričom firma podáva výkaz o vyplatení dividend zdravotnej poisťovni a zrazené preddavky na zdravotné odvody sa tiež platia z bankového účtu firmy, poberateľ dividend už dostane sumu po "odvodovaní".
  • poistné z dividend sa počíta najviac zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov oproti roku, v ktorom sú dividendy vyplácané:
    v roku 2023 sa preddavok vypočítava najviac zo sumy 72 660,00 € = 60 x PM z r. 2021 vo výške 1211,00 €
  • zisky od roku 2017 - zdaňujú sa sadzbou 7 %, zdravotné odvody sa už neplatia
Vytvorte si webové stránky zdarma!