Príspevok na rekreáciu

Príspevok podľa § 152a Zákonníka práce je povinný pre zamestnávateľov nad 49 zamestnancov, pre zamestnávateľov do 49 zamestnancov je dobrovoľný. Poskytuje sa vo výške 55 % preukázaných výdavkov, naviac v sume 275,00 € za rok 2023 pri plnom úväzku. Pri čiastočnom úväzku sa suma príspevku alikvotne kráti.


Príspevok na športovú činnosť dieťaťa

Príspevok podľa § 152b Zákonníka práce je dobrovoľný pre všetkých zamestnávateľov bez ohľadu na počet zamestnancov. Poskytuje sa vo výške 55 % preukázaných výdavkov, naviac v sume 275,00 € za rok 2023 pri plnom úväzku. Pri čiastočnom úväzku sa suma príspevku alikvotne kráti.


Príspevok na štátom podporované nájomné bývanie

Príspevok podľa § 152c Zákonníka práce je dobrovoľný pre všetkých zamestnávateľov bez ohľadu na počet zamestnancov. Poskytuje sa vo výške 4,00 € na 1 meter štvorcový podlahovej plochy bytu a súčasne maximálne vo výške 360,00 € za kalendárny mesiac pri plnom úväzku. Pri čiastočnom úväzku sa suma príspevku alikvotne kráti.

Vytvorte si webové stránky zdarma!