k §69 ods. 12 písm. j)

Nariadenie komisie (EÚ) č. 1209/2014, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) - tu.

Pozn.: písmeno F začína od kódu 41.

Vytvorte si webové stránky zdarma!