Exekučné zrážky

Zamestnávateľ vykonáva zrážky zo mzdy na základe príkazu na začatie exekúcie z čistej mzdy povinného (zamestnanca), ktorej výpočet je určený v § 69 Exekučného poriadku. Od tejto čistej mzdy však musí zamestnávateľ odpočítať aj sumu, ktorú zamestnancovi nesmie zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov. Ide tzv. základnú sumu, ktorá je nepostihnuteľná, t. j. suma životného minima na povinného a na vyživovanú osobu (t. j. dieťa, manželka), a to nasledovne:
 • na povinného, t.j. suma životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu, ktorá predstavuje výšku:
  € 376,43 od 01.07.2023 do 30.06.2024 = 140 % životného minima
  € 328,18 od 01.07.2022 do 30.06.2023 = 140 % životného minima
  € 305,28 od 01.01.2022 do 30.06.2022 = 140 % ŽM
  € 218,06 od 01.07.2021 do 31.12.2021 = ŽM

 • na vyživovanú osobu, t. j. suma 25 % základnej sumy na povinného (tj. 25 % zo 140 % ŽM) na jednu plnoletú fyzickú osobu, ktorá predstavuje výšku:
  € 94,10 od 01.07.2023 do 30.06.2024
  € 82,04 od 01.07.2022 do 30.06.2023
  € 76,32 od 01.01.2022 do 30.06.2022
  € 54,52 od 01.07.2021 do 31.12.2021

"tretinový" systém

Od čistej mzdy sa odpočítajú všetky nepostihnuteľné sumy a:

 • ak zvyšok nepresiahne 300 % základnej sumy na povinného  - t.j.
  € 1 129,29 v období od 01.07.2023 do 30.06.2024
  € 984,54 v období od 01.07.2022 do 30.06.2023
  € 327,09 v období od 01.07.2021 do 30.06.2022 = 150 % životného minima
  € 322,24 v období od 01.07.2020 do 30.06.2021 = 150 % životného minima
  tak sa celý tento zvyšok rozdelí na tretiny
 • ak zvyšok presiahne uvedenú sumu, suma presahujúca túto sumu sa zo mzdy zrazí bez obmedzenia a následne sa suma 300 % základnej sumy na povinného rozdelí na tretiny

Zrážky sa vykonávajú vo výške:

 • 1/3 v prípade bežnej pohľadávky
 • 2/3 v prípade prednostnej pohľadávky, ktorou je napr. pohľadávka výživného, pohľadávka náhrady škody v súvislosti s ublížením na zdraví alebo v súvislosti s úmyselným trestným činom, pohľadávka sociálneho a zdravotného poistenia, sociálneho zabezpečenia, daní, ciel a podobne.
Vytvorte si webové stránky zdarma!