Preddavky na DPFO

  • 1/4 predpokladanej dane z príjmu je povinný platiť daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne € 5 000,00 a nepresiahne € 16 600,00, preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka
  • 1/12 predpokladanej dane z príjmu je povinný platiť daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne € 16 600,00, preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho mesiaca

Zavedenie oznamovania výšky a splatnosti preddavkov od roku 2021

Ako pomoc pre podnikateľov sa menia podmienky pre výpočet výšky preddavkov s cieľom zjednodušiť život podnikateľom. Po starom platilo, že výšku preddavkov si musel daňovník vypočítať sám a rovnako si sledovať aj splatnosť jednotlivých preddavkových platieb. Novelou zákona sa však táto povinnosť mení a prenáša sa na správcu dane. Správca dane bude mať povinnosť oznámiť daňovníkovi, ktorý podal daňové priznanie výšku a splatnosť preddavku na daň z príjmov podľa § 34 a 42 zákona o dani z príjmov. Správca dane oznámi túto skutočnosť daňovníkovi najneskôr 5 dní pred splatnosťou preddavku na daň, ak správca dane nevydá rozhodnutie o platení preddavkov inak.

Vytvorte si webové stránky zdarma!