Paušálne výdavky sú od r. 2017 pre živnostníkov výhodnejšie:

  • 60 % z úhrnu príjmov - sadzba paušálnych výdavkov
  • € 20 000,00 - ročný limit paušálnych výdavkov sa a týka sa nielen daňovníkov, ktorí podnikajú celý rok 2017, ale aj daňovníkov, ktorí podnikajú len časť roka (napr. začnú podnikať v decembri 2017)
  • € 420,00 - mesačný limit sa ruší

Paušálne výdavky v roku 2016 boli:

  • 40 % z úhrnu príjmov bola sadzba paušálnych výdavkov
  • € 5 040,00 bol ročný limit paušálnych výdavkov
  • € 420,00 bol mesačný limit paušálnych výdavkov a daňovník, ktorý nepodnikal celý rok, si mohol uplatniť iba násobok tejto sumy krát počet mesiacov, počas ktorých podnikal
Vytvorte si webové stránky zdarma!