2022: ročné zúčtovanie sociálnych odvodov

Ročné zúčtovanie odvodov sa bude týkať prvýkrát až roka 2022 - až za tento rok uskutoční Sociálna poisťovňa spätné zúčtovanie a prepočítanie odvodov po jeho skončení, teda v r. 2023. SZČO, ktorých podnikateľský príjem z aktívnych príjmov - najmä živnostníci, advokáti, notári, sprostredkovatelia, výkonní umelci - prekročí za r. 2022 hranicu pre platenie odvodov, budú od júla 2023 (resp. októbra 2023 pri odložení daňového priznania) platiť mesačné preddavky na odvody platené do Sociálnej poisťovne. Mesačné platby platené Sociálnej poisťovni už totiž nebudú definitívnymi odvodmi, ale iba preddavkami na budúce celkové poistné. Sociálna poisťovňa našim freelancerom po skončení roka 2022 zároveň spätne dopočíta odvody zo všetkých podnikateľských príjmov za rok 2022. A to aj vtedy, ak boli tieto príjmy pomerne nízke - čo sa týka aj situácie, keď niekto podniká popri zamestnaní.

Pre istotu: hranicou pre povinné platenie odvodov sú zinkasované príjmy - tj nie základ dane resp. rozdiel medzi príjmami a nákladmi.

Vytvorte si webové stránky zdarma!